Qhubeka – fordi sykkelen gir håp for fremtiden

Jeg tok kontakt med Qhubeka for å lære mer om organisasjonen, hvordan det hele startet, hva de står for og hvordan de jobber. Etter intervjuet satt jeg igjen meget imponert hva de har fått til på så kort tid.

TEKST: TORBJØRN HØSTMARK BORGE

Skrevet av Torbjørn Høstmark Borge. Se gjerne hans profil på instagram ved å følge knappen under.@torbjornhb →

Da Edvald Boasson Hagen noe overraskende signerte for det afrikanske prokontinental-laget MTN-Qhubeka tilbake i 2014, var det ikke mange som hadde hørt om det afrikanske laget. MTN-Qhubeka fikk mye oppmerksomhet tidligere på våren da Gerald Ciolek spurtseiret Peter Sagan og vant Milano-Sanremo. Litt overraskende fikk de avslag på søknaden om å sykle Giro de Italia og Tour de France samme år, men de fikk riktignok plass i Vuelta a Espana senere på høsten.

Å eie en sykkel kan forandre livet

Wendy van Eyck jobber som kommunikasjonsansvarlig for Qhubeka og svarer på spørsmålene våre med stor entusiasme og engasjement.

«Det hele startet som et samarbeid med en globale organisasjonen World Bicycle Relief (WBR) tilbake i 2005 med et felles mål om å skaffe sykler til folk som kunne ha behov for dem i forbindelse med tilgang til skole og utdanning, jobb, helsetjenester og økonomiske muligheter. Både WBR og Qhubeka er ideelle organisasjoner som har dedikert alt arbeid til å øke kvaliteten på utdanning, helse og økonomiske muligheter ved å sørge for enkle, varige transportmidler.».

Ordet «Qhubeka» kommer fra språket Nguni og betyr å fortsette eller å ta et steg framover. Måten Qhubeka ønsker å løfte det afrikanske samfunnet opp og frem på, er ved å gi dem sykler i bytte mot tjenester.

«Å eie en sykkel kan forandre livet», sier Wendy.

Store deler av Afrikas befolkning bor på landsbygda og har liten tilgang til transportmidler, og de må derfor tilbakelegge lange distanser til fots for å få tilgang til nødvendige tjenester. Studier viser at 11 av 17 millioner studenter i Sør-Afrika går til skolen, og det «å gå» er hovedformen for transport. Av alle disse er det mer enn en` halv million som må gå i mer enn en` time -opp til 6 km hver vei- noe som påvirker konsentrasjonsevnen og muligheten for læring på skolen».En gruppe elever har vært heldige å få utdelt hver sin Buffalo-sykkel. Tiden de bruker til/fra skolen reduseres med om lag 75%!

Over 60% av studentene som må gå til skolen hver dag tilhører den laveste lønnsgruppen, og jo lengre ut på bygda man bor, desto lengre vei er det til skolen. De lange avstandene sliter på elevene og reduserer læringsevnen betraktelig, i tillegg er fraværet fra timer og frafallet fra skolene økende. «Sykler er den enkleste måten å løse utfordringene på», skriver Wendy.

Men det er ikke bare i Afrika det legges ned arbeid. World Bicycle Relief har over 100 ansatte i åtte land rundt i verden, og alle jobber mot et felles mål. Hos Qhubeka er de tre fulltidsansatte, seks på deltid og en frivillig. Den frivillige er samme person som grunnla Qhubeka, lederen Anthony Fitzhenry.Grunnleggeren av Qhubeka- Anthony Fitzhenry

Bidra til å skape noe mer

Organisasjonen arbeider til enhver tid med fem ulike prosjekter; økologi, sport, helse, bedrift og utdanning. På spørsmålet om hva som gjøres innenfor de ulike områdene, oppsummerer Wendy følgende:

«Alle prosjektene våre har som formål å bidra til å skape noe mer. Vi tror det er bedre å støtte opp om folk og deres ideer, enn å dele ut midler til tilfeldige for å at de skal forsøke å skape noe selv. Det jobbes med langsiktige partnerskap med andre ideelle organisasjoner som igjen har sine prosjekter i ulike områder. For eksempel kan vi gjennom samarbeidet med Wildlands (miljøorganisasjon i Sør-Afrika), skaffe sykler til entreprenører som jobber for å forbedre samfunnet og miljøet ved å plante trær, resirkulere avfall og å dyrke mat».

Qhubeka-Enterprise (bedrift) forenkler sykkel-sentrert bedriftsutvikling over hele Afrika ved å assistere enkeltpersoner og samfunn med å etablere og å bygge mikro-bedrifter gjennom kjøpet av Qhubeka-sykler.

Qhubeka Sport er dedikert til å utvikle idrettssamfunnet i Afrika. Ved å skaffe sykler, organisere idrettsstevner og å samarbeide med ulike idrettsorganisasjoner, kan Qhubeka Sport motivere barn til å ta del i idretten og å lære viktige ferdigheter fra deltakelsen. Samarbeidet med Team Dimension Data er en del av denne strategien.

Team MTN-Qhubeka

Qhubeka ble en del av sykkellaget Team MTN-Qhubeka i 2011. Grunnleggeren, Anthony Fitzhenry og teamsjefen Douglas Ryder, så en sammenheng mellom det Qhubeka forsøkte å oppnå, og det som profesjonelle sykkellag forsøkte å oppnå. «Den åpenbare sammenhengen her var jo sykler»; forteller Wendy. «Ved å bruke den store plattformen som laget allerede hadde, men sine fans og sykkelinteresserte, så hjalp de oss å åpne dørene for samarbeid med enkeltpersoner og individuelle bidrag som støttet organisasjonen vår».

I 2014 signerte Edvald Boasson Hagen for det afrikanske laget. Samtidig ble kjente navn som Tylar Farrar og Matthew Goss annonsert. Den påfølgende sesongen ble laget invitert til Tour de France som det første afrikanske laget i historien.

«Oppmerksomheten rundt laget var enorm og langt over våre forventninger! Da Steven Cummings vant den ene etappen i Tour de France ble det feiret ved å arrangere et eget folke-sykkelritt her hvor alle pengene gikk til Qhubeka. Vi har også mottatt flere økonomiske donasjoner fra Norge etter at Edvald kom til laget».Eddy the Boss i rollen som hjelperytter!

Team Dimension Data for Qhubeka

Året etter, i 2015, inngikk MTN-Qhubeka ett samarbeid med Samsung og skiftet navn til Team MTN-Qhubeka p/b Samsung. De ble i tillegg Afrikas første UCI-registrerte Pro Continental sykkellag (nå heter det World Tour lag). Ved hjelp av lagets støttespillere, sponsorer og fans rundt i hele verden har de vært direkte årsak til distribusjonen av 5018 sykler gjennom #BicyclesChangeLives-kampanjen!

Før årets sesong skiftet laget sponsorer og endret også navnet til Team Dimension Data for Qhubeka. Navnevalget var bevisst for å understreke at laget støttet Qhubeka-organisasjonen, og ikke at laget mottok midler fra Qhubeka.

«I kontrakten er de pliktige til å bidra med midler til 5000 sykler i 2016. Midlene kommer direkte fra laget, gjennom individuelle bidrag fra deg og meg og fra lisensinntekter knyttet til laget. Begge hovedsponsorene, Dimension Data og Deloitte, har vært veldig støttende i arbeidet vårt og har bidratt med midler til over 1000 sykler hver gjennom lisensinntekter».Ny og lykkelig eier av en Buffalo-sykkel!

Viktig innsats for samfunnet og miljøet

Det er ingen tvil om at Qhubeka og World Bicycle Relief gjør en viktig innsats for samfunnet og miljøet. En intern evaluering av Bicycle Educational Empowerment-programmet i Zambia i 2012, viste at oppmøte av studenter ved forelesninger økte med 28% og forbedringen av karakterer økte med 59%! Sykepleiere og ansatte i helsetjenesten rekker 40% flere pasienter, entreprenører kan reise 4x lenger å bære med seg 5x mer varer, noe som igjen øker fortjenesten deres med 50%!

Siden 2007 har World Bicycle Relief arbeidet i Palabana-regionen av Zambia. For å forstå hvordan Buffalo-syklene har påvirket det daglige livet til bøndene i Palabana-distriktet, ble de i regi av WBR nylig gjennomført en studie på dette. Resultatene var slående, og sammenlignet med bønder uten sykler, hadde bøndene som kjøpte Buffalo-sykler følgende fordeler:

Inntektene økte med 23% i måneden.
Leveransene økte med opp til 25% hver måned.
Leverte 23% mer melk hver måned.
Reduserte reisetiden til/fra Palabana Dairy Cooperative hovedkvarteret med 45%

På spørsmålet om hva målet for fremtiden er, svarer Wendy:

«Målet vårt er helt klart. Det er 17 millioner barn som går til skolen i Sør-Afrika, og vi ønsker å forandre det».Buffalo-sykler linjet opp utenfor en vanlig skole i Afrika

Gjøre seg fortjent til en sykkel

Distribusjonen av sykler foregår på ulike måter.

«Mottakerne av syklene våre betaler ingenting, men de arbeider for å gjøre seg fortjent til det. Hva de gjør vil variere med programmet. Noen dyrker frø til små trær, og ved å plante 200 slike kan de «bytte» det inn i en sykkel. Samler de 4500 resirkulerbare plastikkflasker eller bokser, gjør de seg fortjent til en sykkel. Eller det kan være å underskrive en kontrakt hvor de er pliktige til å følge skoleundervisningen i en periode på to år».

Redusere prisen på hver enkelt sykkel

Siden oppstarten i 2005 har WBR´s Buffalo-sykkel opparbeidet et godt rykte for driftssikkerhet, holdbarhet, funksjonalitet og ikke minst at den koster lite. Ulike organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner har henvendt seg til WBR for å finne løsninger på deres egne transportutfordringer. Dette behovet inspirerte WBR til å lansere et sosialt-selskap, Buffalo-Bicycles Ltd., et heleid datterselskap.

«Våre første kunder var organisasjoner som brukte syklene til å øke inntektene i deres egen utviklingsprogrammer i Zambia. Med hovedkvarter i Afrika, selger Buffalo Bicycles sykler, reservedeler og opplæring av mekanikere i Kenya, Sør-Afrika, Zambia og Zimbabwe. Vi har samarbeidspartnere som distribuerer sykler og utstyr i Angola, Botswana og Malawi, og vi eksporterer til mange naboland. Salget av sykler gjør at vi kan nå målene våre ved å dele ut flere sykler enn vi ellers ville klart på midler kun fra donasjoner. Salgsinntektene bidrar også til at kostnadene knyttet til programmet, som frakt, produksjon og leiekostnader, kan deles på et stort antall sykler, og dermed redusere prisen på hver enkelt sykkel», sier Wendy.

Robust sykkel utviklet spesielt for Afrikanske forhold

De fleste kundene er ideelle organisasjoner eller bedrifter som bruker syklene til å forbedre effektiviteten i helsevesenet. For eksempel, STEPS OVC, et USAID-sponset program som jobber for Zambiske barn som er HIV/AIDS-syke, kjøper sykler for å hjelpe frivillige pleiere til å besøke barn hjemme og til å transportere dem til klinikken ved behov. Andre organisasjoner som bruker syklene er CARE (Kenya), Catholic Relief Services (Zambia), UNICEF (Zimbabwe), Wellshare International (Uganda), World Food Programme (Sør-Sudan) og World Vision (Mazambique).

Syklene blir benyttet av folk med svært forskjellig bakgrunn i alle aldre. Ytterst få vet hvordan man skal vedlikeholde en sykkel dersom noe skulle skje med gir, bremser, hjul etc..

Wendy forteller følgende:

«I Afrika er det lite kommunikasjon mellom produsentene av sykler og sluttbrukerne, noe som gjerne resulterer i billige sykler som ikke tilfredsstiller de krav og behov som regjerer. De fleste syklene begynner å falle fra hverandre etter noen uker fordi de ikke er konstruert for å tåle belastningen av ujevnt og røft underlag, og de tunge lastende som studentene, entreprenørene og helsearbeiderne, bærer med seg. Dette har store konsekvenser for de som ikke har mulighet til å skaffe andre typer transportmiddel.

Qhubeka Buffalo-sykkel er en robust sykkel som er utviklet spesielt for Afrikanske forhold, altså tøft terreng og tunge oppakninger. Den er designet av WBR i Chicago, montert, testet og kvalitets sjekket i Sør-Afrika i nært samarbeid til sluttbrukerne sine tilbakemeldinger.
Vi har forpliktet oss til å levere de beste og mest holdbare syklene i Afrika, og vi jobber hele tiden for å utvikle syklene ytterligere og å gjøre nødvendige forbedringer som kan bidra til en lettere hverdag for sluttbrukerne. Avdelingen for produktutvikling har et eget test-team som tester syklene og ulike komponenter under tøffe forhold og som kan komme med direkte tilbakemeldinger for ytterligere forbedringer. I tillegg er Buffalo-syklene kompatibel med lokalt tilgjengelige reservedeler. Slik sikrer vi en sykkel som kan vedlikeholdes i mange år.»Buffalo-sykkelen i all sin prakt. Hver eneste detalj på sykkelen er gjennomtenkt for å best mulig kunne møte de utfordringene som sykkelen står ovenfor i røft terreng.

Rammene til Buffalo-syklene blir produsert i Asia, men flere av komponentene er laget av produsenter i Sør-Afrika etter krav fra WBR. Når Qhubeka mottar syklene, er de helt demontert i esker og de ansatte monterer de med stor glede og entusiasme. Slik kan de også kvalitetssikre hver enkelt sykkel.

«Selv de mest robuste syklene krever noe vedlikehold, spesielt under tøffe forhold slik som i Afrika. Alle syklene kommer med en hjelm, en pumpe, en kabellås og et lite multiverktøy. For å sikre at alle sykkeleierne har tilgang til nødvendig hjelp, har vi sørget for å utdanne mekanikere gjennom et eget Felt-mekaniker treningsprogram. Mekanikerne lærer å montere sykler, vedlikeholde og å reparere de. I tillegg får de opplæring i enkel markedsføring og salgslære. Hver mekaniker som går gjennom programmet får utdelt et sett sykkelverktøy, og noen ender opp med å etablere et lite verksted hvor de kjøper inn et lite lager av reservedeler».

Navnet Buffalo-sykler er inspirert av nettopp den Afrikanske bøffelen. Bøffelen er et symbol på styrke og kraft, og Buffalo-syklene skal gjenspeile denne styrken. WBR tilbyr alle investorer muligheten til å designe syklene med firmaets farger og logoer ved ordre på over 1100 sykler.

«I 2013 ble sykkelleverandøren vår, Buffalo Bicycle Company, tildelt prisen for sosialt entreprenørskap, en pris som deles ut på bakgrunn av det innovative og framtredende arbeidet som gjøres innen helse, utdanning og sysselsetting. Syklene korter ned avstandene, gjør utdanningen mer tilgjengelig, tyngre laster kan bæres og helsearbeiderne får behandlet flere pasienter. Høsten 2014 utnevnte BBC Buffalo-sykkelen til en av de ti mest vakre syklene i verden».

Edvald Boasson Hagen

I mai ble det klart at Edvald Boasson Hagen signerte en ny to års kontrakt med Team Dimension Data for Qhubeka. De som håpte å se nordmannen sykle for Thor Hushovd sitt planlagte lag neste sesong, må smøre seg meg tålmodighet. Hans nåværende lag har fått Rudsbygdingen til å blomstre, så det vi har mye spennende å se fram til i de to neste årene.Så mye glede kan en sykkel skape!

Noen korte fakta om Qhubeka

Mer enn 54 000 sykler har blitt distribuert av Qhubeka siden 2005.
Et barns reisetid til skolen reduseres med opp til 75% ved bruk av sykkel.
En sykkel øker en persons bærekapasitet fem ganger.
Helsearbeidere kan besøke mer enn dobbelt så mange pasienter per dag ved hjelp av en sykkel.
Karakterene til en skolebarn som benytter sykkel til/fra skolen øker med gjennomsnittlig 25%.
Skolene hvor elever bruker sykkel som transportmiddel har 18% bedre fremmøte.

Om du ønsker å kjøpe en egen Buffalo-sykkel koster sykkelen, uten mva. og frakt til Norge, drøyt 1500kr. Du må nok regne med at den kommer på det dobbelte ferdig levert til landet, men uansett er dette en rimelig sykkel sett med norske øyne.