Hva gjør du med syklingen i vinter?

Jeg har tatt en prat med Martin Bonnevie-Svendsen (gründer av wattkoden og medisinstudent) om forskjellene og effekt av sykkeltrening inne vs ute.

TEKST: JO HOFF NORDSKAR

Sammen med sin kone startet Jo Hoff Nordskar i 2003 opp Abracadabra Cyclewear – «Sykkeltøy i lekkert design og med høy funskjonalitet». De fikk idéen under en tur i Italia samme år og med bakgrunn i lidenskapen og interessen for å skape noe. Gjennom Abracadabra Cyclewear ønsker de «å inspirere til aktivitet gjennom design og funksjonalitet». Besøk gjerne websiden ved å følge knappen under. Toppbilde er av ambassadør André Fjærestrand Bratli (Instagram: @andrefjbratli →).abra-cadabra.no →

250 Watt er 250 Watt

Jeg har syklet mye ute gjennom hele vinteren. Min erfaring er at 2 timer på rulla/spinningsykkelen er en tøffere påkjenning for kroppen enn de samme 2 timene på sykkelen ute. Men er det egentlig slik?

Bonnevie-Svendsen forklarer at det i prinsippet ikke er noen vesentlig forskjell på selve sykkelarbeidet isolert sett ute og inne. «Faktum er at tråkker du på 250 Watt ute eller inne er det fortsatt 250 Watt, altså samme treningsbelastning» fortsetter han. «En del ryttere opplever likevel at de oppnår høyere wattverdier, og dermed høyere intensitet på treningen utendørs».Jo Hoff Nordskar (Instagram: @johoffnordskar →)

Kunstpauser

Min forklaring på utsagnet er at man muligens sykler over planlagt snittwatt ute, mens man inne er flinkere til å «holde planen». Ikke sagt at innesykling ikke er hardt. Tvert i mot. Min erfaring er at dersom motstanden er gitt og de ytre faktorene stabile (lite vind ute, gode veiforhold og flatt terreng) opplever jeg det som tøffere å sykle inne på rulle eller spinningsykkel.

Det skyldes nok at sykling inne (med wattmåler på sykkelen) predikerer en kontinuerlig og stabil motstand som kroppen står i mot over tid uten rom for større kunstpauser. Utendørs sykling vil aldri tillate en like stabil motstand da hver minste høydeforskjell gir kroppen noen sekunder kunstpauser. Det er m.a.o tilnærmet umulig å unngå regelmessige kunstpauser utendørs. Riktignok vil også de små variasjonene i terrenget gi motstand der det går opp, men av min erfaring vil disse kompenseres ved at man naturlig reduserer watten tilsvarende.

Vi har en tendens til å lete etter korteste (og noen ganger enkleste) vei mot målet, ikke sant?André Fjærestrand Bratli (Instagram: @andrefjbratli →)

Ute og/eller inne

Martin forteller videre at «Vi kan argumentere med at utendørsøktene blir hakket mer spesifikke i forhold til ritt, mens sykkeltimer inne gir like forhold hver gang og gjør det lettere å kontrollere treningsbelastningen og dermed få den samme kvaliteten på økta (gitt at man bruker watt-måler).»

Mitt tips er å gjennomføre spesifikke intervalløkter innendørs for å sikre god kontinuitet og måle fremgang, og sykle utendørs på økter lengre enn 2 timer. Disse øktene finner jeg det naturlig å gjøre på ski eller sykkel og gjerne som en kombinasjon.Jo Hoff Nordskar (Instagram: @johoffnordskar →)

Del denne posten: